Kørselsvejledning
I Vadehavet er det alt afhængigt af tidevandet!
Restaurant Vadehavet Mandø er beliggende Vestervej 1, Mandø, 6760 Ribe.
Mandø er forbundet til fastlandet via Låningsvejen, der er en grusvej hævet over havbunden,
der normalt er farbar ved lavvande (ebbe) ca. 3 timer efter højvande (flod)
og indtil ca. 3 timer før højvande (flod).
Se dagens tidevandsoversigt på www.dmi.dk hav/maalinger/vandstand for Mandø!
Ved +60 cm før højvande (flod) må der ikke køres ud på Låningsvejen!
Ved fuld-og nymåne kan der forekomme specielle kraftige højvande (flod) kaldet Springflod,
der er ofte forstærket ved kraftig vind!
Klik på dagens tidevandsgraf:

https://www.dmi.dk/lokation

Tilbage til forside.

Ønsker du/I ikke selv at køre gennem Vadehavet kan bilen parkeres på p-pladsen ved Mandøbussen’s holdeplads
Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe,
så sørger Mandøbussen for transporten gennem Vadehavet.
Se dagens afgangstidspunkt på Mandøbussen’s hjemmeside www.mandoebussen.dk!